PLÁN INVESTIC NA R.2017

21.10.2016


Vážení spolubydlící, 
pomalu připravujeme rozpočet a plán investic na následující rok.

Výbor pro r. 2017 navrhnul několik investičních akcí, jejichž uskutečnění bude odvislé od priorit, časové náročnosti přípravy projektů a samozřejmě a především od finančních prostředků.

V plánu jsou následující akce: 
1) výměna vodoměrů s automatickým odečtem - nezbytná investice vzhledem ke končící záruční době - cca Kč 350 000,-
2) instalace závor na parkovišti - přemýšlíme o technologickém řešení neomezujícím průjezdnost komunikací a o co nejúspornější variantě (s tím související je i úprava parkoviště) - cca Kč 650 000,- (hrubý odhad) 
3) výměna stávajících protipožárních dveří v patrech za prosklená a vyhovující požárním předpisům - cca Kč 500 000,-
4) oprava chodníku směrem od hlavního vchodu po patu budovy A - cca Kč 500 000,- (nekvalifikovaný odhad) 
5) rozšíření a částečná výměna stávajícího kamerového systému - cca Kč 150 000,-
Celkem: Kč 2 150 000,-

Priority: Vodoměry, kamery, chodník

Přivítáme Vaše další návrhy, připomínky, diskuzi, atd. Bude projednáváno následně na dalším shromáždění, které plánujeme na duben 2017.

Váš výbor