VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Aktuality 17.08.2020

Probíhající a ukončená výběrová řízení

výměna oken v havarijním stavu v budově C (havarijní stav konstatován posudkem

zpracovaným architektem Ing. Richardem Kratochvílem) – celkem 54 oken ve 2.NP a

3.NP v budově C – investiční náklady ve výši Kč 696 760,96 na základě výsledku

uskutečněného výběrového řízení, dodavatelem stavby je firma VEKRA OKNA A

DVEŘE, termín realizace zakázky 17.8.2020 - 27.8.2020.

Výběrové řízení a realizace této investice nepodléhá dle platných stanov SVJ nutnosti  hlasování  vlastníků z důvodu zjištění  havarijního stavu předmětného majetku SVJ, výsledek  výběrového řízení zveřejňuje výbor SVJ informativně.

PLÁN INVESTIC NA R.2019

Aktuality 14.05.2019

ANKETA O STAVU OKEN

Aktuality 14.05.2019

Vážení vlastnící, 

v měsíci březnu t.r. jsme uskutečnili anketu o stavu oken a lodžií, abychom se dověděli, jaký je jejich skutečný stav. Za tímto účelem jsme oslovili Vás všechny, abyste odpověděli na několik otázek a specifikovali závady, o kterých víme, že si na ně vlastníci a nájemníci  stěžují.

Anketa proběhla s následujícími výsledky: 

Ankety se zúčastnilo celkem 78 vlastníků (31,3%). 

Anketa obsahovala tyto otázky: 

1. Profukování oken

2. Zatékání 

3. Odpadávání omítky a odlepování tapety okolo oken 

4. Plíseň u okna, případně jinde v místnosti 

5. Uvolnění rámu v panelu 

6. Chybná funkce okna (nelze seřídit)

7. Rosení okna 

8. Zrezivělé ukotvení zábradlí u lodžií 

9. Praskliny kolem oken a lodžií, odpadlé kusy betonu 

10. Další závady 


Výsledek: 

Budova A/B – počet zjištěných závad dle jednotlivých otázek 

1. 42/7 

2. 21/4 

3. 28/6 

4. 13/3 

5. 10/4 

6. 30/6 

7. 18/7 

8. 6/4

9. 19/7 

10. Plíseň v rozích místnosti, praskliny v panelu na balkónech

Výbor konstatoval, že stav oken a lodžií včetně technického stavu budovy nejsou ideální a vyhovující, a že je potřeba je v brzké době účinně vyřešit v návaznosti na finanční možnosti SVJ.  

ODEČTY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLÉ VODY

Aktuality 17.01.2019

Vyhlášené termíny odečtů

POZOR!!!

Aktuality 07.12.2018

Legionella ve vodě

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKU JEDNOTEK DNE 4.12.2018

Aktuality 15.11.2018

Pozvánka

POKLÁDKA LINOLEA

Aktuality 09.10.2018


TOPNÁ SEZÓNA

Aktuality 26.09.2018


VÝMĚNA ŠROUBENÍ U TOPENÍ

Aktuality 12.09.2018


POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Aktuality 10.04.2018

Pozvánka na shromáždění dne 25.4.2018

VÝZVA

Aktuality 09.03.2018
Okamžité odstranění odložených věcí  ze společných chodeb do termínu 15.3.2018

TERMOVIZE

Aktuality 09.03.2018

Vážení spolubydlící, 

do dokumentů byla nahrána zpráva o termovizi našeho domu zpracovaná Ing.arch.Janem Kolodějem, s návrhem řešení, jak vyřešit nežádoucí tepelné mosty.  

Požadavek na vyhotovení termovize vyplynul z posledního shromáždění vlastníků jednotek konaném dne 29.11.2017.

VÝMĚNA VODOMĚRŮ

Aktuality 07.04.2017

Vyvěšení termínů 

OPRAVA ZVONKŮ A PORTÁLU

Aktuality 08.01.2017
TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ 16.1.2017

HAVÁRIE VODY

Aktuality 17.11.2016


UKONČENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ

Aktuality 21.10.2016

OPRAVA STŘECHY

OPRAVA SOLÁRU

PLÁN INVESTIC NA R.2017

Aktuality 21.10.2016


NOVINKY

Aktuality 09.09.2016