PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ

19.11.2021


V nejbližších dnech obdržíte do schránek Program shromáždění. Prosíme o pečlivé prostudování obsahu a zodpovědné hlasování o jednotlivých bodech. 

Hlasovací lístky odevzdejte do schránky SVJ, vhoz je umístěny u kanceláře SVJ a pana Duffka,  nebo pošlete na adresu SVJ do 14 dnů od obdržení Programu.

Děkujeme za zodpovědný přístup.

Výbor SVJ