ODEČTY R.2021

16.02.2021

Vážení vlastníci, všichni jste byli seznámeni se stanoveným termínem odečtů TUV a pokud jste nemohli zajistit přístup k měřidlům, byli jste požádáni o zaslání fotografie jejich stavů.

Evidujeme stále několik vlastníků, kteří na termín a výzvu nezareagovali vůbec. Stavy odečtů jsou již zaslány na SBD Nový Domov ke zpracování. Pakliže urychleně opozdilci nedodají stavy svých měřidel, vystavují se riziku, že vyúčtování a nastavení záloh na příští rok nebude odpovídat jejich skutečným odběrům, protože rozdíly budou rovným  dílem rozděleny na jednotky, které nedodaly podklady. Pokud Váš soused měl velké spotřeby, budete hradit poměrnou částí i tyto jeho náklady.

Proto prosíme o urychlené dodání chybějících stavů měřidel do 18.2.2021

Děkujeme

Výbor SVJ