VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

17.08.2020

Probíhající a ukončená výběrová řízení

výměna oken v havarijním stavu v budově C (havarijní stav konstatován posudkem

zpracovaným architektem Ing. Richardem Kratochvílem) – celkem 54 oken ve 2.NP a

3.NP v budově C – investiční náklady ve výši Kč 696 760,96 na základě výsledku

uskutečněného výběrového řízení, dodavatelem stavby je firma VEKRA OKNA A

DVEŘE, termín realizace zakázky 17.8.2020 - 27.8.2020.

Výběrové řízení a realizace této investice nepodléhá dle platných stanov SVJ nutnosti  hlasování  vlastníků z důvodu zjištění  havarijního stavu předmětného majetku SVJ, výsledek  výběrového řízení zveřejňuje výbor SVJ informativně.

Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 5 firem:

a)   WINDOW Holding a.s.   (VEKRA OKNA A DVEŘE) - CN nabídka ve výši 696 760,99

Nabízený profil – PRIMA, kvalita A (nerecyklát)

Délka záruky a pozáruční servis - - 60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců - 60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.), jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

Ekonomická síla firmy  - vznik v r. 2008, firma holdingového typu ze ZJ ve výši Kč

72mil.Kč, VK ve výši Kč 94,5 mil, v r. 2018 kladný HV, kapitálově silná firma, převážně kladné recenze

 

b)   OTHERM  s.r.o.  - CN ve výši  Kč 762 697, 25

Nabízený profil – kvalita A (nerecyklát) – v CN blíže nespecifikováno, vznesen dotaz na konkretizaci typu okna v nabídce

Délka záruky a pozáruční servis – 60 měsíců s montáží a 24 měsíců bez montáže

Ekonomická síla firmy -  vznik v r. 2019, základní kapitál Kč 100 000,-, nejsou k dispozici ekonomické údaje, recenze převážně kladné

 

c)    OTHERM Praha s.r.o.  -  CN ve výši Kč 580 195,-

Nabízený profil – ALFA - profil ALFA se vyznačuje menší tloušťkou obvodové stěny, o 20% - snížena pevnost sváru o 30% (prokázáno trhací zkouškou dle ČSN). Systém ALFA má výrazně nižší tvarovou stálost a životnost. Těsnění je extrudované zároveň s profilovým systémem, v rozích je svařované. Tento druh těsnění není vyměnitelný v případě poškození či mechanického opotřebení   Systém ALFA je okován základní řadou kování bez bezpečnostních bodů, s pevnými body které zvyšují třecí sílu dílů kování a snižují komfort a jednoduchost ovládání. Systémy třídy B jsou vyztuženy ocelovými výztuhami v max. tloušťce 1,5 mm. V celkovém porovnání má systém ALFA  nižší hmotnost o cca 25% - úspora materiálu, nižší kvalita.

Délka záruky a pozáruční servis 60 měsíců na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců - 24 měsíců na dodávku a montáž doplňků se současně dodávanými okny (žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety a parapety)

Ekonomická síla firmy (základní kapitál, vlastní kapitál, obrat, zisk), spolehlivost, dlouhodobost na trhu a kladné recenze -  vznik v r. 2005, záporný vlastní kapitál = předlužená firma, riziko insolvence. Recenze převážně kladné, i když zde se prolínají recenze Otherm s.r.o, a Otherm Praha s.r.o.

 

d)   INTOS  s.r.o. – CN ve výši Kč Kč 787 326,-

Nabízený profil - kvalita A – nerecyklát

                Délka záruky a pozáruční servis - 60 měsíců na plastové a hliníkové prvky, 24

                měsíců na subdodávky

                Ekonomická síla firmy  - vznik v r. 1992, základní kapitál Kč 200 000,-, vlastní

                kapitál v r. 2018 kladný, avšak meziroční pokles o cca 3,5 mil, v r. 2018 vykázána

                ztráta. Recenze nenalezeny.

 

e)   AA okna – CN ve výši Kč 421 707,-- bez specifikací nabízeného profilu a komponent, bez specifikace záruk a servisu, atd.

     Ekonomická síla firmy – vznik v r.. 2016, základní kapitál Kč 100 000,-, Vlastní kapitál kč 128 tis., výsledek hospodaření osciluje kolem Kč 0,-. Ekonomicky slabá firma, nejsou k dispozici aktuálnější ekonomické údaje. Recenze nenalezeny.

          

           Zájem projevily i další firmy, které si přišly zaměřit okna, ale následně již jejich nabídka           

           nepřišla.

          

           Hodnotícími kritérii při rozhodování výboru o vítězné firmě byly:

·         Nabízená cena – váha 35%

·         Kvalita instalovaných oken – váha 35%

·         Délka záruky a pozáruční servis  -váha 10%

·      Ekonomická síla firmy (vlastní kapitál, obrat, zisk), spolehlivost, dlouhodobost na trhu a  kladné recenze – váha 20%   

            Investice bude financována z vlastních zdrojů SVJ, tj. z fondu oprav.

 

            Výsledek výběrového řízení

            Výběrové řízení vyhrála firma WINDOW Holding a.s.   (VEKRA OKNA A DVEŘE), která

            nabídla nejvýhodnější cenu, kvalitní produkt, standardní dobu záruk a servisu a vykazuje           

            nejlepší ekonomickou sílu ze všech zúčastněných firem.