VÝMĚNA ŠROUBENÍ U TOPENÍ

12.09.2018


Vážení spolubydlící,

jak jste si všimli, na vstupních dveřích do jednotlivých budov visí výzva k tomu, abyste si doma zkontrolovali stav šroubení u topení. Množí se případy, že bývají zrezivělé a dochází k únikům vody, v několika případech došlo k prasknutí a k následnému vytopení bytů v nižším patře. 

Objednali jsme topenáře, kteří na základě Vašeho jištění a oznámení provedou výměnu šroubení.

Své požadavky směrujte na pana Duffka. 

Termíny pro výměnu jsou zatím stanoveny dva, a to na dny 19. - 20.9.2018 v době od 9-17 hod.

Věříme, že tyto termíny budou dostačující, je však možno objednat ještě termín další.

Hlaste se panu Duffkovi osobně nebo telefonicky na č. 733 588 350.

Děkujeme za Vaši součinnost.

Výbor SVJ