ANKETA O STAVU OKEN

14.05.2019

Vážení vlastnící, 

v měsíci březnu t.r. jsme uskutečnili anketu o stavu oken a lodžií, abychom se dověděli, jaký je jejich skutečný stav. Za tímto účelem jsme oslovili Vás všechny, abyste odpověděli na několik otázek a specifikovali závady, o kterých víme, že si na ně vlastníci a nájemníci  stěžují.

Anketa proběhla s následujícími výsledky: 

Ankety se zúčastnilo celkem 78 vlastníků (31,3%). 

Anketa obsahovala tyto otázky: 

1. Profukování oken

2. Zatékání 

3. Odpadávání omítky a odlepování tapety okolo oken 

4. Plíseň u okna, případně jinde v místnosti 

5. Uvolnění rámu v panelu 

6. Chybná funkce okna (nelze seřídit)

7. Rosení okna 

8. Zrezivělé ukotvení zábradlí u lodžií 

9. Praskliny kolem oken a lodžií, odpadlé kusy betonu 

10. Další závady 


Výsledek: 

Budova A/B – počet zjištěných závad dle jednotlivých otázek 

1. 42/7 

2. 21/4 

3. 28/6 

4. 13/3 

5. 10/4 

6. 30/6 

7. 18/7 

8. 6/4

9. 19/7 

10. Plíseň v rozích místnosti, praskliny v panelu na balkónech

Výbor konstatoval, že stav oken a lodžií včetně technického stavu budovy nejsou ideální a vyhovující, a že je potřeba je v brzké době účinně vyřešit v návaznosti na finanční možnosti SVJ.