HAVÁRIE VODY

17.11.2016


Vážení spolubydlící, 

poslední týden jsme zaznamenali několikrát pokles tlaku vody, a to především v exponované době po 20 hod. Na 18.11.2016 byl přizván technik, aby zjistil příčinu, protože kontrola zařízení v domě provedená panem Duffkem neodhalila žádný problém či závadu. 

Od dnešního rána neteče voda (alespoň ve vyšších patrech) vůbec, a to ani teplá, ani studená. Porucha byla nahlášena na Pražské vodovody a kanalizace a ty posílají do Řep technika, protože pokles tlaku hlásilo více domů v okolí. Pokud závada bude většího rozsahu, přistaví cisternu, v případě, že problém bude vyžadovat pouze menší zásah, doufejme, že bude brzy odstraněn. 

Prosím, nevolejte zbytečně ani panu Duffkovi, ani členům výboru, o situaci víme a operativně řešíme. 

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Bohužel rychlost práce Pražských vodáren ničím neuspíšíme... 


11:32 INFORMACE !! 

Nyní jsme dostali nové info, že na help lince Vodáren běží informace, že momentálně řeší havárii na Řepích a že se situace stabilizuje v odpoledních hodinách.

Tak věříme, že již bude vše v pořádku!!

Pokud ne, prosím, napište pod status tohoto znění, umístěný na fb stránkách našeho společenství, své poznatky a uveďte stav tlaku vody ve Vašem bytě, ať máme zpětnou vazbu.

Děkujeme za spolupráci !


24.11.2016 NOVÁ INFORMACE

Technik provedl kontrolu stavu rozvodů a přípojek u nás v domě, abychom vyloučili závadu způsobující pokles tlaku vody z naší strany. Nebyla shledána žádná. 

Obrátili jsme se s výsledkem šetření na Pražské vodárny a kanalizace, které primárně požadovaly prověření situace u nás v domě, a tyto přislíbily povolat své techniky, aby zjistili, proč dochází ve špičkách k tak razantnímu poklesu tlaku, který má za následek, že ve vyšších patrech neteče voda v době vyššího odběru vůbec. 

Požadovali jsme zároveň také oznámení výsledku zjištění a informaci o provedené nápravě.

O výsledku Vás budeme informovat hned, jakmile obdržíme zprávu.

Omlouváme se za potíže, kterým musíte čelit v důsledku této poruchy, i když zavinění není na naší straně. Doufáme, že se situace vrátí k normálu co nejdřív. 


Váš výbor