VÝMĚNA VODOMĚRŮ

07.04.2017

Vyvěšení termínů 

Vážení spolubydlící, 

v posledních dnech jste za svými vstupními dveřmi do bytu našli lísteček firmy ENBRA s oznámením termínu, kdy je ve Vaší bytové jednotce plánována pravidelná výměna vodoměrů po uplynutí expirace (5 let).

Výměna proběhne cca za  14 dní. .   

Žádáme Vás, abyste pracovníkům firmy ENBRA umožnili provést výměnu v plánovaném termínu tak, jako tomu bylo i u předchozích akcí (výměna domácích telefonů, odečtů spotřeby vody prováděných panem Duffkem apod.), za což Vám mnohokrát děkujeme, protože jen v několika málo případech se stalo, že byty byly nepřístupné.. 

Pokud z opravdu vážných důvodů nemůžete ve stanoveném termínu vyhovět, prosíme, abyste nahlásili dopředu panu Duffkovi  termín náhradní, pokusíme se zajistit další termín ještě za cenu akce bez navýšení za výjezd. 

Upozorňujeme na to, že pokud nebude ve Vašem bytě provedena výměna, nebude se na Váš starý vodoměr vztahovat záruka a v případě nesrovnalostí ve spotřebě vody nebudeme zkoumat, v čem problém spočívá. Vodoměr nebude ani podroben zkoušce. V takovém případě jakkoli vysoká naměřená spotřeba Vám bude naúčtována k tíži. .   


Děkujeme Vám předem za bezproblémový průběh akce. 

Váš výbor