TERMOVIZE

09.03.2018

Vážení spolubydlící, 

do dokumentů byla nahrána zpráva o termovizi našeho domu zpracovaná Ing.arch.Janem Kolodějem, s návrhem řešení, jak vyřešit nežádoucí tepelné mosty.  

Požadavek na vyhotovení termovize vyplynul z posledního shromáždění vlastníků jednotek konaném dne 29.11.2017.