VÝZVA

09.03.2018

Okamžité odstranění odložených věcí  ze společných chodeb do termínu 15.3.2018

Důrazně vyzýváme majitele všech odložených věcí na společné chodbě, aby zajistili jejich odstranění nejpozději v termínu do 15.3.2018!

Pokud do uvedeného data nebude sjednána náprava, věci budou zlikvidovány bez jakékoli finanční náhrady a vůči obyvatelům konkrétních jednotek, před kterými se odložené věci nacházejí, bude uplatněna sankce za nedodržení výzvy ve výši Kč 500,-, která bude použita jako úhrada nákladů na odvoz.

Zároveň upozorňujeme, že likvidací není myšlen přesun věcí před kontejnery!!! K tomuto účelu slouží sběrné dvory.

V případě, že nejste občany ČR, a nemáte oprávnění k využití sběrných dvorů, dohodněte se se správcem, panem Duffkem, který do doby odvozu zajišťovaného SVJ může zajistit dočasné umístění věcí v suterénu domu.

Z hlediska požární bezpečnosti není přípustné, aby se na společných chodbách vyskytovaly kusy nábytku, pračky a další nepotřebné harampádí !!! SVJ je za nedodržování nařízení sankcionováno.

Děkujeme za Vaše pochopení a sjednání okamžité nápravy.

Výbor SVJ